תגי שם לאירועים הם תוויות או תגים הנענדים או נושאים על ידי משתתפים באירועים, כגון כנסים, פגישות ותערוכות, המציגים את שמם ולעיתים מידע נוסף. מטרת התגים הללו היא לזהות משתתפים ולהקל על יצירת רשתות ותקשורת. ניתן להדפיס תגי שם בשיטות שונות, כגון העברה תרמית, הזרקת דיו והדפסת לייזר, ויכולות להיות עשויות מחומרים כמו נייר, פלסטיק או מתכת. הם מחוברים בדרך כלל לבגדים או לשרוך לנראות וגישה נוחה.