כחלק מהותי מהבסיס העסקי שלנו לקחנו על עצמנו כבית דפוס לקחת אחריות הסביבה שלנו.

המודעות הסביבתית שלנו באה לידי ביטוי בנקודות הבאות:

1. צמצום והתייעלות במשלוחים - המיקום המרכזי של בית הדפוס מאפשר קרבה ללקוחותינו, שמתבטאת בחיסכון זמן ודלק.

אנו משתתדלים לרכז נקודות הפצה על מנת לייעל את התהליך אף יותר ולזכות בחיסכון והתייעלות.

2. פסולת - 100% מפסולת הנייר בתהליכי הייצור נשלחים למיחזור, 

הקפדה על הוראות ייצור מדויקות, ניהול דיגיטלי ומיכון מתקדם מאפשרים לנו להדפיס בדיוק מה שהזמנתם וללא פסולת מיותרת.

3. עידוד שימוש בנייר אקולוגי על פני פלסטיק כהעדפה ברורה לחומר מתכלה הניתן למיחזור.

4. העדפה למיכון חסכוני בחשמל, נורות חסכוניות וציוד יעיל מביאים לחיסכון ולפחות קילוואט חשמל לכל דף מודפס.

5. העדפת תוצרת נייר מיערות מנוהלים להתחדשות.

6. ללא כמות מינימום! תדפיסו רק כמה שאתם צריכים! אנחנו מעודדים זאת!
הידע והניסיון שלנו באים לידי ביטוי עבורכם -  בחיסכון, ועבור הסביבה - באהבה.